Zdravje

Velik del medicinske stroke se strinja, da bo umetna inteligenca z revolucionarnimi novostmi bistveno izboljšala zdravstveni sistem. V zadnjih nekaj letih smo tudi na IJS na Odseku za inteligentne sisteme aktivni na vrsti zdravstvenih projektov: zaznavanje stresa, bolezni srca, skrbi za starejše, itd. Kar nekaj teh storitev je prosto dostopnih - nekatere so zbrane od drugod, druge razvite pri nas. Nekateri moduli so še v razvoju, kmalu bo denimo možno dodajati lokalne zdravstvene storitve. Sistem nudi informacije o prvi pomoči, zdravstvene nasvete doma in iz tujine, informacije iz NIJZ, iz programa pametne specializacije EkoSmart ter podprojekta Elektronsko in mobilno zdravje, repozitorijev domen in prototipov, sistemov za nadziranje stresa in skrb za starejše. Storitev je dostopna v asistentih – kliknete na svojo občino, levo zgoraj, izberete aplikacijo »Zdravje«. Spodaj si lahko ogledate zanimive storitve in projekte.

Prva pomoč: Nasvete v primeru nujne pomoči dobite tu (Mobilno Android IOS).

Za nujne primere pokličite 112. Sistem zna do neke mere tudi sam odgovarjati na enostavna vprašanja tipa »zlomil sem si nogo«.

Zdravstveni nasveti (slovensko): Če imate zdravstvene težave, je pametno obiskati zdravnika, neodvisno od tega pa lahko pogledate, kaj pravijo strokovnjaki na spletu.

Zdravstveni nasveti (angleško):

Portal eZdravje: Tukaj lahko dostopate do e storitev slovenskega zdravstva.

Na spletni strani NIJZ je zbrana vrsta koristnih storitev za zdravje, klik.

PROJEKTI

  • IN LIFE: s projektom IN LIFE želimo omogočiti starejšim z opešanimi kognitivnimi sposobnostmi bolj samostojno življenje. Če vas zanima testiranje sistema, pišite na jani.bizjak (at) ijs.si
  • E-gibalec: aplikacija za mobilne telefone, ki je bila razvita z namenom približati osnovnošolcem športne aktivnosti in jih spodbuditi k več gibanja.
  • ASPO: spletna aplikacija za prepoznavanje in informiranje o spolno prenosljivih okužbah.
  • Zaznavanje stresa: cilj študentskega projekta OSVET je spletni pogovorni svetovalec (chatbot) za zaznavanje stresa pri uporabnikih in nudenje psihosocialne pomoči preko spleta. Uporabnik lahko izpolni tudi anketo, ki izračuna stopnjo stresa. Aplikacija je še v razvoju.
  • EkoSmart, EMZ: namen programa EkoSmart je razviti ekosistem pametnega mesta. V okviru EMZ (Elektronsko in Mobilno Zdravje) zbiramo repozitorije domen in prototipov, tako lahko vidite, kdo v Sloveniji hrani katere podatke in katere prototipe. Na IJS razvijamo asistenta za EMZ.
  • HEP-Y: Spletno orodje za informiranje in prepoznavanje okužbe z virusnimi hepatitisi HEP-Y je nastalo v okviru razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije z naslovom “Po kreativni poti do znanja 2016/2017”, katerega cilj je spodbujanje povezovanja študentov in fakultet z gospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju ter katerega delno financirata tudi Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
  • Čakalne vrste: Asistent Čakalne vrste je namenjen iskanju čakalnih dob za določene zdravstvene posege pri posameznih ustanovah. Asistent deluje tako, da v okence vpišemo željeni zdravstveni poseg, čas (redno, hitro, zelo hitro) in regijo, potem pa nam asistent izpiše zdravstvene ustanove, ki so na voljo. Asistent Čakalne vrste je bil zasnovan predvsem s ciljem, da uporabnik čim hitreje najde zdravnika in ustanovo za poseg, ki ga potrebuje.

Prototipi

Seznama prototipov in domen:

Ekipa: Matjaž Gams, Aleš Tavčar, Anton Gradišek, Hristjan Gjoreski, Martin Gjoreski, Miha Mlakar, Gregor Grasselli, Greg Evseev, Mitja Luštrek, Božidara Cvetković, Vito Janko.

Za zdravstvene nasvete v zvezi s potralom pišite na ui.zdravje@gmail.com