Asistenti

Za vsako izmed 212 občin smo zgradili svojega asistenta, tj. virtualnega pomočnika, ki odgovarja na vprašanja v naravnem jeziku in opravlja določene storitve. Poleg tega obstajajo tudi pomočniki za posamezne pokrajine in za celotno Slovenijo. Razvijamo tudi asistente za društva upokojencev. Ko dobite geslo, lahko svojega asistenta dopolnjujete ali spreminjate. Asistent vključuje tudi vrsto dodatnih storitev. Za celovito delo z asistenti in drugimi storitvami je potrebno znanje, ki je podobno osnovnemu znanju urejanja spletnih strani. Po dogovoru z ZOS in ZDUS lahko ob primernem zanimanju izvedemo delavnice.

Vsi občinski asistenti so dostopni na spletni strani Meta Asistent, v rubriki občine -
s klikom na zemljevid ali z izbiro iz seznama na dnu strani. Kmalu bodo na voljo tudi asistenti za društva upokojencev, trenutno je na voljo samo zemljevid.

Zanimivi asistenti:

Ekipa: Matjaž Gams, Damjan Kužnar, Gregor Grasselli, Greg Evseev, Aleš Tavčar, Leon Jovan, Jakob Šalej.

Za vzdrževanje svojega asistenta potrebujete dostop do administrativnih strani. Geslo za dostop vam uredi Gregor, gregor.grasselli@ijs.si. Dopis naj vsebuje ime občine, za katero pridobivate geslo in elektronski naslov, na katerega naj se geslo pošlje.